SOSYAL İŞLER VE YARDIMLAR KOMİSYONU

İncele

Dursun ÜNLÜ

Komisyon Başkanı

Adnan TÜCCAR

Komisyon Üyesi

Nurettin BEZCİOĞLU

Komisyon Üyesi

İdris KAZGÜÇ

Komisyon Üyesi

Necmi KANDEMİR

Komisyon Üyesi