Yönetim Kurulu

(Asil)

Nevzat DUYAR

Genel Başkan

Yaşar SAKA

Genel Başkan Vekili
1. Bölge Başkanı
Teşkilatlanma ve Sivil Toplum İlişkileri Başkanı

Halil KÜTÜK

Genel Başkan Vekili
2.Bölge Başkanı
AB Fonları /  Uluslararası İlişkiler Başkanı

Turan SAYAR

Genel Başkan Vekili
3. Bölge Başkanı
Medya, Tanıtım ve İletişim Komisyonu Başkanı

Ziya ÖNCAN

Genel Sekreter
Sivil Savunma Komisyon Başkanı

Recep TÜRKERİ

Genel Sayman

Asuman KARAŞABANOĞLU

Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyon Başkanı

Adnan TÜCCAR

Trakyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ali İhsan GÜNDOĞDU

Spor Komisyonu Başkanı

Bayram DEMİR

Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu

Celalettin DERVİŞOĞLU

Orta Karadenizden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Dilek BULUT

Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyon Üyesi

Dursun ÜNLÜ

Sosyal İşler ve Yardımlar Komisyon Başkanı

Faruk ÇAKMAK

Batı Karadeniz Bölge Başkanı

Ferman GÜNER

Teşkilatlanma Komisyon Üyesi

Fatma KIRANOĞLU

Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyon Üyesi

Gurbet ALTAY

Sağlık Komisyonu Başkanı

Hasan SAKA

Protokolden Sorumlu Başkan

Hasan AKTAŞ

ARGE ve Kaynak Geliştirme Komisyon Üyesi

Hakan BEKAR

Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi

İsmail ŞATIROĞLU

Spor Komisyonu Üyesi

İshak KOÇOĞLU

Siyasi ve Bürokrasi İşleri Komisyon Başkanı

İdris KAZGÜÇ

Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu

M.Gültekin TAŞPINAR

Eğitim Komisyonu Başkanı

Mustafa TEKDEN

Ticaret İhracat İş Geliştirme Komisyon Üyesi

Recep ÇETİNKAYA

Sağlık Komisyonu Üyesi

Remzi ACAR

Ticaret İhracat İş Geliştirme

Sezer TURAN

Orta Karadeniz Bölge Başkanı
Organizasyon  Faaliyetler Komisyonu Başkanı

Necmi KANDEMİR

Sosyal İşler ve Yardımlar Komisyon Üyesi
Siyasi ve Bürokrasi Komisyonu Üyesi

Tahsin SÖĞÜT

Doğu Karadeniz Bölge Başkanı

Yüksel ARSLAN

Trakya Bölge Başkanı

Muhammed Alparslan BUDAK

Hukuk Komisyonu Üyesi

Denetleme Kurulu

(asil)

Fatih AYDIN

Denetleme Kurulu Başkanı

Abdullah TİFTİKÇİ

Denetleme Kurulu Üyesi

Ertuğrul KÖLEOĞLU

Denetleme Kurulu Üyesi

Nihat GÜNBATI

Denetleme Kurulu Üyesi

Özgür POLAT

Denetleme Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

(asil)

Hüseyin Selami ÇELEBİOĞLU

Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Gönül GÜRSOY

Disiplin Kurulu Üyesi
https://kastob.org.tr/tr/ozgur-simsek/

Av. Özgür ŞİMŞEK

Disiplin Kurulu Üyesi