SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU (KASAD)

Ziya ONCAN

Komisyon Başkanı

Aytekin DEMİRCAN

Komisyon Üyesi

Cemil AY

Komisyon Üyesi

Mustafa KALAYCI

Komisyon Üyesi

Dr. Mustafa ŞANVERDİ

Komisyon Üyesi