Give your online presence it deserves.

KIYIDAKİ KADINLAR

25 Aralık 2023 itibariyle ilan edilecek olan Uluslararası KASTOB Kısa Film Yarışması’nın KASTOB (Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu) çatısı altında düzenlenmesi ve 2024 yılı mart ayında ödüllendirilmesi planlanmaktadır. KASTOB Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyonu’nun girişimiyle, yarışmanın bu yıl temasının “Kıyıdaki Kadınlar” olmasına karar verilmiştir.

Kadınlar, toplumun temel yapı taşlarıdır. “Kıyıdaki Kadınlar” başlığı ise hem deniz kıyısındaki kadınları hem de yaşamın kıyısındaki kadınları içeren bir nitelik taşımaktadır. Kadınlarımızın toplumdaki konumlarının, başarılarının, sıkıntılarının, çabalarının, hayatlarındaki görünmez engellerin, cam tavanların görünür kılınabilmesi amacıyla bu konu öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

Kısa Film Yarışması’nın temel amacı, sanat ve kültür değeri yüksek, özgün ve nitelikli kısa film yapımını teşvik etmektir. Bunun yanı sıra, genel anlamda toplumun ve medyanın, üniversite gençliğinin, kısa film yapanların, günümüzün ve geleceğin medya üreticilerinin kadın konusundaki farkındalığının arttırılması ve konuya ilişkin bir toplumsal duyarlılığın kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu tema çerçevesinde, genel anlamda kadın, genç kız, kız çocuğu gibi kavramlar, bunlara ilişkin olgular, durumlar ve eylemlere ilişkin anlatıların görselleştirilmesi hedeflenirken, ülkemiz kadınlarının, Karadeniz kadınlarının ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kadınların ve temsil ettikleri kültürel değerlerin görünürlüğünün arttırılması da amaçlanmaktadır.

Uluslararası KASTOB Kısa Film Yarışması KASTOB tarafından oluşturulan Düzenleme Kurulu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek olup, yarışmaya kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerinde eserler katılabilecektir.

Yarışmaya katılan filmlerin tanıtımı KASTOB web sitesinde gerçekleştirilecek olup, ön elemeyi geçen filmler web adresinde yayınlanacak, dereceye giren filmlerin gösterimleri ödül töreninde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin katılım ve başvuru detayları aşağıdaki gibidir. Duyurulur.

Uluslararası KASTOB Kısa Film Yarışması

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

 1. ÖNEMLİ TARİHLER
 • Başvuru Duyurusu: 25 Aralık 2023
 • Eser Başvuru Son Kabul Tarihi: 16 Şubat 2024 – 23:59
 • Değerlendirme Aralığı: 17 Şubat – 1 Mart 2024
 • Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: Mart 2024
 1. TANIMLAR
  • Yarışma: Uluslararası KASTOB Kısa Film Yarışmasını,
  • Yarışmayı Düzenleyen Kurum: KASTOB
  • Kısa Film/Eser/Film: Yarışma’ya katılacak 25 Aralık 2023’ten sonra yapılmış kısa filmi,
  • Katılımcı / Yönetmen / Film Temsilcisi: Yarışma’ya katılacak kısa filmin eser sahibini, yönetmenini ya da film temsilcisini,
  • Ekip: Yarışma’ya katılacak kısa filmde sahiplik hakkı bulunan diğer bireyleri,
  • Ödüller: Yarışmada finale kalan kısa filmlerden birincilik, ikincilik, üçüncülük, jüri özel ödülü, KASTOB özel ödülü ve benzeri ödüller ile bu ödülleri kazananlara verilecek önceden belirlenen para ödüllerini,
  • Finale Kalan Filmler: Ön Jüri’nin değerlendirmesinden sonra Jüri’nin değerlendirmesine hak kazanan en çok 20 filmi,
  • Ön Jüri: Yarışma’ya başvuracak tüm eserleri değerlendirip, finale kalacak kısa filmleri belirleyecek jüriyi,
  • Jüri: Finale kalan kısa filmleri değerlendirip ödül sıralamasını belirleyecek kurulu,
  • KASTOB İzleyicileri: Finale kalan kısa filmleri izleyip KASTOB ödülü verilebilecek olan filmi değerlendiren izleyicileri ifade etmektedir.
 1. YARIŞMA KATILIM KURALLARI

 

 1. KİMLER KATILABİLİR:
 • Yarışma yarışmaya ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar diledikleri kadar sayıda filmle yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcıların başvuru sürecinde
  • Eser Sahibi olduklarını, FSEK ve diğer yasal belgelemelere sahip olduklarını ve eserin maddi – manevi haklarını kullanabilme yetkisine sahip olduklarını
  • Başvuru belgelerini ibraz etmeleri gereklidir.
 1. BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BELGELER
  • BAŞVURU FORMU: İnternette yer alan Kısa Film Yarışması Başvuru Formunun bireysel olarak ve eksiksiz şekilde doldurulması yeterlidir.
  • TEMSİL / SORUMLULUK BELGESİ: Varsa Ekip üyelerinin Ekip Temsilcisine verdikleri eser sorumluluk / temsil belgesinin başvuru formu ile birlikte ilgili başvuru sistemine eklenmesi gerekmektedir.
  • ÖZGEÇMİŞ: Katılımcı / Yönetmenin Özgeçmişi (en fazla 500 vuruş) ile iletişim bilgilerinin başvuru sistemine eklenmesi gerekmektedir.
  • FOTOĞRAF: Katılımcı / Yönetmenin son altı ayda çekilmiş bir fotoğrafının (PNG ve JPG formatında) sisteme yüklenmesi gereklidir. Ekip katılımı durumunda, temsil niteliği bulunan diğer paydaşların fotoğrafları da eklenebilir.
  • FİLM AFİŞİ: Film için varsa, özgün olarak oluşturulmuş, PNG ve JPG formatında bir film afişinin sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • FİLM KARESİ / FRAME: Filmden iki farklı karenin (PNG ve JPG formatında, çözünürlüğü yüksek) sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • FİLM FRAGMANI: En fazla 60 saniye uzunluğunda, uygun formattaki film fragmanının sisteme yüklenmesi ve link olarak sunulması gereklidir.
  • FİLM BİLGİLERİ: Filmin adı, künyesi ve sinopsisini içeren (en fazla 2000 vuruş) belgenin sisteme yüklenmesi gereklidir.
  • FİLM: 25 Aralık 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olan, jenerik dahil en az 3 (üç) dakika en çok 7 (yedi) dakikalık yarışma filminin düzenleme kurulu ile jüri üyelerinin görebileceği bir Vimeo linki teslim edilmelidir.
  • İlgili belgelerin tümü uygun şekilde teslim edilmemiş başvurular yarışmacı niteliği taşıyamayacaktır.